Εξουσιοδότημένο Service Κλιματιστικών 210 98 11 212 210 98 11 213
Εξουσιοδότημένο Service Κλιματιστικών 210 98 11 212 - 213
  • Συμβόλαια Συντήρησης

    Συμβόλαια Συντήρησης

Η τακτική προληπτική συντήρηση και service στα κλιματιστικά LG από ειδικευμένους ψυκτικούς εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία των κλιματιστικών εγκαταστάσεων, δηλαδή, την μέγιστη απόδοση με το λιγότερο δυνατό κόστος (βλαβών – κατανάλωσης), τη βέλτιστη ποιότητα του παρεχόμενου αέρα, τις σωστές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας στον χώρο, ακόμη και την χαμηλότερη στάθμη θορύβου των μηχανημάτων. Όλα τα παραπάνω είναι προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία όλων των επαγγελματικών και ειδικών χώρων.

Άμεση ανταπόκριση

Γνωρίζοντας αυτές τις ανάγκες και έχοντας πλήρη κατάρτιση για όλους τους τύπους κλιματιστικών LG (split, ημικεντρικά, κεντρικά, vrv) και δικτύων αναλαμβάνουμε την συντήρηση προσφέροντας την υπηρεσία "συμβόλαια συντήρησης".

Με προγραμματισμένες τακτικές επισκέψεις που ορίζονται στο συμβόλαιο σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη αναλαμβάνουμε την συντήρηση, τον τεχνικό έλεγχο και παραδίδουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την κατάσταση του εξοπλισμού καθώς επίσης και οποιαδήποτε παρατήρηση ή σημείωση.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος ή βλάβης δίνουμε λύσεις που αφορούν επιδιορθώσεις δικτύου, επισκευή κλιματιστικών μονάδων  και σε χρόνους που θα οριστούν στο συμβόλαιο ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη και την κρισιμότητα του χώρου. Η εταιρεία μας δύναται να καλύπτει σε 24ωρη βάση με 3ωρη ανταπόκριση εφόσον αυτό ζητηθεί.

sumvolaia_suntirisis
sumvolaia_suntirisis

Η LG Μπεμπλιδάκης χρησιμοποιεί γνήσια ανταλλακτικά LG υλικά και χημικά που είναι εγκεκριμένα, σύμφωνα με τα πρότυπα των κατασκευαστών και επιλέγονται προς χρήση ανάλογα με τις ανάγκες και τον τύπο της κάθε κλιματιστικής εφαρμογής.