Εξουσιοδότημένο Service Κλιματιστικών 210 98 11 212 210 98 11 213
Εξουσιοδότημένο Service Κλιματιστικών 210 98 11 212 - 213

Ανταλλακτικά κλιματιστικών LG

Η Ν.Α Μπεμπλιδάκης διαθέτει γνήσια ανταλλακτικά κλιματιστικών LG για όλη την γκάμα των προϊόντων της. Για οποιαδήποτε επισκευή, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η χρήση μόνο γνήσιων ανταλλακτικών LG εξασφαλίζοντας έτσι τις εργοστασιακές προδιαγραφές και ταυτόχρονα την καλή λειτουργία των κλιματιστικών μονάδων.
LG-Business-Solutions_logo